مادر عزیزم روزت مبارک - کلیپ ویژه اینستاگرام

– مادر عزیزم روزت مبارک - کلیپ خاص ویژه اینستاگرام وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود ..

مادر عزیزم روزت مبارک - کلیپ ویژه اینستاگرام
مادر عزیزم روزت مبارک - کلیپ ویژه اینستاگرام - روز مادر

مادر عزیزم روزت مبارک - کلیپ خاص ویژه اینستاگرام

وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد. دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست و دنیایت سبز شدو با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت. از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد. مادر عزیزم روزت مبارک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: