تدریس دستگاه حرکتی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2

– در این فیلم آموزشی آنلاین سروش صفا مبحث استخوان ها و حرکت را از فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم تجربی تدریس می کند..

تدریس دستگاه حرکتی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2
تدریس دستگاه حرکتی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا 2 - کارتون

در این فیلم آموزشی آنلاین سروش صفا مبحث استخوان ها و حرکت را از فصل سوم زیست شناسی سال یازدهم تجربی تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: