کلیپ عاشقانه اسم پروانه اینستاگرام

– می خواهم دوستت نداشته باشم اما نمیتوانم . . . ! و این تنها جاییست که خواستن توانستن نیست..

کلیپ عاشقانه اسم پروانه اینستاگرام
کلیپ عاشقانه اسم پروانه اینستاگرام - کلیپ اسمی

می خواهم دوستت نداشته باشم

اما نمیتوانم . . . !

و این تنها جاییست

که خواستن

توانستن نیست

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: