عنکبوت جهنده؛ حشره ای با سه اسلحه مرگبار

– عنکبوتهای جهنده علی رقم ظاهر وحشتناکشان چندان خطرناک نیستند . البته نام “جهنده ” یک نام عمومی برای انواع عنکبوتهایی است که با جست و خیز..

عنکبوت جهنده؛ حشره ای با سه اسلحه مرگبار
عنکبوت جهنده؛ حشره ای با سه اسلحه مرگبار - فرادید

عنکبوتهای جهنده علی رقم ظاهر وحشتناکشان چندان خطرناک نیستند . البته نام “جهنده ” یک نام عمومی برای انواع عنکبوتهایی است که با جست و خیز راه می روند . در این خانواده حدودا 5999 گونه عنکبوت طبقه بندی می شوند .

این گونه عنکبوت از روی طرح و شکل چشمها و ظاهر پر مو شناسایی می شوند . آنها در اولین ردیف دارای چهار چشم هستند ، دو چشم بزرگ میانی و دو چشم کوچکتر جانبی . در ردیف دوم دو چشم خیلی کوچک و نیز در ردیف سوم دو چشم کوچک دیگر قرار دارد

رنگ این نوع عنکبوت بسیار متنوع است و در یک محل می توان رنگهای مختلفی از آنها را یافت ، این نوع عنکبوت گوشه ای دنج را در کمین شکارش انتخاب کرده و صبورانه می نشیند و انتظار می کشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: