مقایسه و تفاوت های حداد عادل و عارف از زبان میلاد گودرزی

– میلاد گودرزی: اگه یه برگه بذارید جلوی حداد و عارف و 10 سوال مشترک درباره خصوصی سازی، نظام آموزشی، بهداشت و درمان، نظام بانکی و مالیاتی و.....

مقایسه و تفاوت های حداد عادل و عارف از زبان میلاد گودرزی
مقایسه و تفاوت های حداد عادل و عارف از زبان میلاد گودرزی - مستر سیاسی

میلاد گودرزی: اگه یه برگه بذارید جلوی حداد و عارف و 10 سوال مشترک درباره خصوصی سازی، نظام آموزشی، بهداشت و درمان، نظام بانکی و مالیاتی و... ازشون بپرسید و بالای برگه ها اسم شون رو ننویسید، از روی جواب ها نمیتونید بفهمید کدوم برگه مال کدوم شخصیته!
تفاوت ها روبنایی ست

حدادعارف

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: