کبرای تف انداز چگونه به شکار خود حمله می کند

– در میان گونه های مارهای سمی شناخته شده مارهای کبرا و اقوامش یک خانواده و افعی ها دومین خانواده را بوجود می آورند. همچنین، بعضی از انواع م..

کبرای تف انداز چگونه به شکار خود حمله می کند
کبرای تف انداز چگونه به شکار خود حمله می کند - فرادید

در میان گونه های مارهای سمی شناخته شده مارهای کبرا و اقوامش یک خانواده و افعی ها دومین خانواده را بوجود می آورند. همچنین، بعضی از انواع مارهای سمی شناخته شده به کولوبراید معروف اند که بزرگ ترین خانواده مارها را تشکیل می دهند. مارهای کبرا و اقوامش دارای دندان های زهر داری در قسمت جلوی دهان هستند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: