افشاگری صدا و سیما از علت اصلی تغییر داور دربی ؛ پای کمیته اخلاق در میان است

– فدراسیون فوتبال محمدحسین زاهدی فر را به عنوان داور دربی معرفی کرد و پس از این اتفاق رضا کرمانشاهی گفت فدراسیون و بهاروند از عمد داوری را..

افشاگری صدا و سیما از علت اصلی تغییر داور دربی ؛ پای کمیته اخلاق در میان است
افشاگری صدا و سیما از علت اصلی تغییر داور دربی ؛ پای کمیته اخلاق در میان است - خبرگزاری پارس فوتبال

فدراسیون فوتبال محمدحسین زاهدی فر را به عنوان داور دربی معرفی کرد و پس از این اتفاق رضا کرمانشاهی گفت فدراسیون و بهاروند از عمد داوری را از عمد گرفتند

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: