آموزش تعادل شیمیایی_دوازدهم ریاضی_نجفی کریمی(3)

– در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین فرزاد نجفی مبحث مربوط به تعادل شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان را تدریس می کند..

آموزش تعادل شیمیایی_دوازدهم ریاضی_نجفی کریمی(3)
آموزش تعادل شیمیایی_دوازدهم ریاضی_نجفی کریمی(3) - دبیرستان

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین فرزاد نجفی مبحث مربوط به تعادل شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: