کنایه سنگین یحیی گل محمدی به سازمان لیگ

– یحیی گل محمدی ، در واکنش به برنامه سازمان لیگ گفت : آقایان هر چه گفتند ، سازمان لیگ گفت چشم . برای ما یک روز در میان هم بازی بگذارند ، بازی ..

کنایه سنگین یحیی گل محمدی به سازمان لیگ
کنایه سنگین یحیی گل محمدی به سازمان لیگ - خبرگزاری پارس فوتبال

یحیی گل محمدی ، در واکنش به برنامه سازمان لیگ گفت : آقایان هر چه گفتند ، سازمان لیگ گفت چشم . برای ما یک روز در میان هم بازی بگذارند ، بازی می کنیم. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: