آزمایش جالب فیزیک: پرواز بطری فلزی!

– در این کلیپ آموزشی ،به کمک بطری فلزی،یک آزمایش جذاب انجام میشود،و به کمک باد دهان،بطری از سرجایش بلند میشود! (*نوشابه خوب نمی باشد،لطفا ..

آزمایش جالب فیزیک: پرواز بطری فلزی!
آزمایش جالب فیزیک: پرواز بطری فلزی! - آموزش کاربردی

در این کلیپ آموزشی ،به کمک بطری فلزی،یک آزمایش جذاب انجام میشود،و به کمک باد دهان،بطری از سرجایش بلند میشود! (*نوشابه خوب نمی باشد،لطفا از مصرف ان پرهیز کنید*)

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: