تراشیدن سر دختر جوان به نشانه اعتراض

– روشی جهت نشان دادن اعتراض دختران جوان در غرب امروزه، تراشیدن سر توسط زنان جوان به یک مد اعتراضی علیه وضع موجود در غرب تبدیل شده است. شکست..

تراشیدن سر دختر جوان به نشانه اعتراض
تراشیدن سر دختر جوان به نشانه اعتراض - آرایشگاه بانوان

روشی جهت نشان دادن اعتراض دختران جوان در غرب امروزه، تراشیدن سر توسط زنان جوان به یک مد اعتراضی علیه وضع موجود در غرب تبدیل شده است. شکستن استاندارهای سنتی زیبایی شناسی به عنوان مهم ترین ویژگی آن، باعث شده که نمادی از جسارت زنان و دختران جوان به حساب آید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: