پس از 13 سال فضاپیمای کاسینی به سطح زحل برخورد کرد

– بعد از گذشت 13 سال فضاپیمای «کاسینی» به سطح سیاره زحل برخورد کرد و اتفاق ناراحت کننده ای رخ داد ولی کاسینی در لحظه برخورد با زحل هنوز زند..

پس از 13 سال فضاپیمای کاسینی به سطح زحل برخورد کرد
پس از 13 سال فضاپیمای کاسینی به سطح زحل برخورد کرد - فیلم های حادثه ای

بعد از گذشت 13 سال فضاپیمای «کاسینی» به سطح سیاره زحل برخورد کرد و اتفاق ناراحت کننده ای رخ داد ولی کاسینی در لحظه برخورد با زحل هنوز زنده بود و تا آخرین لحظات خبر ارسال می کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: