قسمت آخر مستند مسابقه خانه ما |قسمت دهم 10 - اعلام برنده ی خانه ما

– قسمت آخر مسابقه خانه ما و اعلام خانواده ی برنده در قسمت پایانی مستند مسابقه خانه ما "خانه ما" یک مستند مسابقه خانوادگی است که در آن شرکت ک..

قسمت آخر مستند مسابقه خانه ما |قسمت دهم 10 - اعلام برنده ی خانه ما
قسمت آخر مستند مسابقه خانه ما |قسمت دهم 10 - اعلام برنده ی خانه ما - مسابقه خانوادگی خانه ما

قسمت آخر مسابقه خانه ما و اعلام خانواده ی برنده در قسمت پایانی مستند مسابقه خانه ما
"خانه ما" یک مستند مسابقه خانوادگی است که در آن شرکت کنندگان با دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حساب مسابقه، باید بتوانند هزینه های خانواده خود را به صورت صرفه جویانه مدیریت کنند.

سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده ای که فکر می کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می تواند در این مسابقه شرکت کند

سری پنجم مسابقه خانه ما در شهر رشت برگزار شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: