مردم برای رفتن به لاین مخالف در متروی کرج به تهران دست به اقدام عجیبی زدند

– برخی مسافران در متروی کرج به تهران از محل عبور قطار اقدام به رفتن به لاین مخالف کردند. که واقعا عجیب و بی سابقه است..

مردم برای رفتن به لاین مخالف در متروی کرج به تهران دست به اقدام عجیبی زدند
مردم برای رفتن به لاین مخالف در متروی کرج به تهران دست به اقدام عجیبی زدند - سریالها

برخی مسافران در متروی کرج به تهران از محل عبور قطار اقدام به رفتن به لاین مخالف کردند. که واقعا عجیب و بی سابقه است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: