پلنگ سیاه پس از یک قرن شکار دوربین شد

– ثبت این تصاویر در دوربین آنها را مطمئن ساخته که این گونه نادر جانوری کماکان در کنیا ادامه حیات می دهد. یک گونه نادر پلنگ سیاه در کنیا پس ا..

پلنگ سیاه پس از یک قرن شکار دوربین شد
پلنگ سیاه پس از یک قرن شکار دوربین شد - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

ثبت این تصاویر در دوربین آنها را مطمئن ساخته که این گونه نادر جانوری کماکان در کنیا ادامه حیات می دهد

یک گونه نادر پلنگ سیاه در کنیا پس از یک قرن دوباره شکار دوربین شد. یک گروه زیست شناس ماه هاست مشغول انجام مطالعاتی درباره پلنگ سیاهند و ثبت این تصاویر در دوربین آنها را مطمئن ساخته که این گونه نادر جانوری کماکان در کنیا ادامه حیات می دهد. پیش از این آخرین مشاهده به تایید رسیده و ثبت شده در یک مجله علمی درباره پلنگ سیاه مربوط به گزارشی در سال 1909 در اتیوپی می شود.

ویل بارد لوکاس، عکاسی که توانسته است تصاویر را از این گونه نادر پلنگ با دوربینش به ثبت برساند در این باره به رویترز گفت: «سوژه حیرت آوری برای عکاسی در شب.»ویل بارد لوکاس این عکس را در ژانویه 2019 از پلنگ سیاه کنیا شکار کرده است. او درباره نحوه عکاسی از پلنگ سیاه می گوید: «دوربین به شکلی تنظیم شده بود که سنسورها بتوانند حیوان را شناسایی کنند و بعد از آن عکاسی و فلش زدن به طور خودکار تنظیم شده بود.»

اخبار مربوط به ثبت تصاویر از پلنگ سیاه نخستین بار در مجله بوم شناسی آفریقا منتشر شد. پس از آن یک روزنامه کنیایی ادعا کرد که فیبی اوکال، عکاس این روزنامه در سال 2013 نیز تصاویری از پلنگ سیاه در منطقه مشابهی در کنیا ثبت کرده است. با این حال این تصاویر همان هنوز منتشر نشده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: