سنگ تمام پرسپولیسی ها برای علیرضا بیرانوند ؛ گودبای پارتی به سبک شاگردان گلمحمدی

– بازیکنان باشگاه پرسپولیس با انتشار یک ویدیو ، ضمن قدردانی از علیرضا بیرانوند ، از او خداحافظی کردند . در پارس فوتبال بخوانید..

سنگ تمام پرسپولیسی ها برای علیرضا بیرانوند ؛ گودبای پارتی به سبک شاگردان گلمحمدی
سنگ تمام پرسپولیسی ها برای علیرضا بیرانوند ؛ گودبای پارتی به سبک شاگردان گلمحمدی - خبرگزاری پارس فوتبال

بازیکنان باشگاه پرسپولیس با انتشار یک ویدیو ، ضمن قدردانی از علیرضا بیرانوند ، از او خداحافظی کردند

در پارس فوتبال بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: