کلیپ غمگین تبریک روز پدر برای پدر فوت شده

– همین که هستی همین که لابلای کلماتم نفس میکشی , راه میروی در آغوشم میگیری ... ...همین که پناه واژه هایم شده ای همین که کلماتم از بی "تو"یی یتی..

کلیپ غمگین تبریک روز پدر برای پدر فوت شده
کلیپ غمگین تبریک روز پدر برای پدر فوت شده - Best Media

همین که هستی
همین که لابلای کلماتم
نفس میکشی , راه میروی
در آغوشم میگیری

...همین که پناه واژه هایم شده ای

همین که کلماتم از بی "تو"یی
یتیم نشده اند
کافی ست برای یک عمر آرامش

باش!
حتی همین قدر دور !
پدر😭😭😭

بودنت را سخت محتاجم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: