آموزش نصب افزودنی Pmdg 747 برای شبیه ساز پرواز (با کرک)''''' حتما ببینید

– آموزش نصب افزودنی pmdg 747 برای شبیه ساز پرواز ایکس پک اکسلریشن باید برای شبیه ساز پرواز ایکس نصب شده باشد و به هیچ عنوان سرویس پک های 1 و یا 2..

آموزش نصب افزودنی pmdg 747 برای شبیه ساز پرواز (با کرک)''''' حتما ببینید
آموزش نصب افزودنی Pmdg 747 برای شبیه ساز پرواز (با کرک)''''' حتما ببینید - همه چی در همه

آموزش نصب افزودنی pmdg 747 برای شبیه ساز پرواز ایکس
پک اکسلریشن باید برای شبیه ساز پرواز ایکس نصب شده باشد و به هیچ عنوان سرویس پک های 1 و یا 2 شبیه ساز پرواز ایکس نصب نکنید چون برای نسخه های اوریجینال هست و نسخه های کرک شده بازی رو خراب می کنند (همین پک اکسلریشن کافی است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: