تل بافتنی بسیار زیبا با گل و پاپیون

– مراحل بافت پاپیون تزیینی این پاپیون های زیبا برای تزیین لباس ، تزیین گیره سر، تزیین تل مو و … مناسب هستند. مرحله اول بافت پاپیون تزیینی..

تل بافتنی بسیار زیبا با گل و پاپیون
تل بافتنی بسیار زیبا با گل و پاپیون - خانم هنرمند

مراحل بافت پاپیون تزیینی

این پاپیون های زیبا برای تزیین لباس ، تزیین گیره سر، تزیین تل مو و … مناسب هستند.

مرحله اول بافت پاپیون تزیینی : بافت یک چهارم اول

برای بافت ابتدا 18 زنجیره می بافیم.

رج اول:
در زنجیره پانزدهم یک پایه بلند می بافیم.

در زنجیره بعدی هم یک پایه بلند و در زنجیره بعدی 2 پایه بلند می بافیم.

در 8 زنجیره بعدی هر کدام یک پایه بلند بافته در بعدی 2 پایه بلند و در سه تای آخر هر کدام یک پایه بلند می بافیم.

به این ترتیب در طرفین 3 پایه بلند و در وسط 8 پایه بلند ثابت داریم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج دوم :
3 زنجیره زده و کار را برمیگردانیم.

2 پایه بلند برجسته از جلو بافته، روی دو پایه بعدی هر کدام 2 پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

8 پایه بلندبرجسته از جلو بافته، روی 2پایه بعدی هر کدام 2پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

2پایه بلند برجسته از جلو بافت و روی سومین زنجیره رج قبل یک پایه بلند می بافیم.

این رویه کار ما هست.

به خاطر داشته باشید که میان گلبرگها و کناره ها در رجهای فرد پایه بلند برجسته از پشت و در رجهای زوج پایه بلند برجسته از جلو هستند.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج سوم:
کناره را می بافیم (3زنجیره،2پایه بلند برجسته از پشت).

2پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی،2 پایه بلند برجسته از پشت،2پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

8 پایه بلند برجسته از پشت، 2پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی، 2پایه بلند برجسته از پشت،2پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی میبافیم.

کناره آخر رج (2 پایه بلند برجسته ازپشت و1پایه بلند) میبافیم.

در هر رج 8 پایه وسط ثابت می مونه ، گودی وسط گلبرگ ها دو پایه اضافه شده و برجستگی گلبرگ دو پایه بلند برجسته از جلو روی یک گره رج قبل زده میشه.

رج 4:
کناره را بافته، 2پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،4پایه بلند برجسته ازجلو،2پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،8 پایه بلند برجسته از جلو ، گلبرگ بعدی و کناره را می بافیم.

رج 5:
کناره را بافته، 2پایه بلند برجسته ازجلو روی گره بعدی،6پایه بلند برجسته ازپشت،2پایه بلند برجسته از جلو روی گره بعدی،8 پایه بلند برجسته از جلو و گلبرگ بعدی و کناره را می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج6:
کناره را بافته، 2پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،8پایه بلند برجسته ازجلو،2پایه بلند برجسته ازپشت روی گره بعدی،8 پایه بلند برجسته از جلو ، گلبرگ بعدی و کناره را می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

همانطور که می بینید در رج ششم تعداد دانه های گودی وسط گلبرگ ها 8 پایه برجسته می شود.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج 7:
کناره را بافته و یک پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

روی پایه بلند برجسته سمت چپ گلبرگ هم یک پایه بلند برجسته از جلو می بافیم.

به عبارتی انتهایی ترین و ابتدایی ترین دانه گلبرگ بافته می شوند.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

8 پایه بلند برجسته از پشت را بافته و گلبرگ دوم را هم مثل اولی می بافیم

کناره را هم می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

رج هشتم:
کناره را بافته و دو پایه برجسته نوک گلبرگ را یکی کرده و یک پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

پایه های وسط و گلبرگ بعدی و کناره را بافته و نخ را می چینیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

نقشه بافت یک چهارم پاپیون
درسته کج و کوله کشیدم ولی امیدوارم برای بافت کمکتون کنه

قرمزها بخش برجسته گلبرگهاست و سبزها هم گودی وسط گلبرگ ها

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله دوم بافت پاپیون تزیینی : بافت یک چهارم دوم

این 8 رج را طرف دیگر می بافیم

کار را سر و ته کرده و نخ را به رج اول وصل می کنیم.

قرینه گلبرگ ها را طرف دیگر می بافیم.

فقط اگر رج اول را قبلا پایه بلند بافته بودیم ، این بار پایه بلند برجسته می بافیم.

بافت را مثل قبل ادامه میدهیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله سوم بافت پاپیون تزیینی : بافت حاشیه

در پایان دور تا دور کار را یک رج پایه کوتاه میبافیم.

پهلوها روی هر پایه بلند یک پایه کوتاه بافته می شود

بافت به این شکل خواهد شد

نخ را قطع می کنیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله چهارم بافت پاپیون تزیینی : دوخت

بافت را تا کرده و دو سر آن را با گره نامرئی به هم می دوزیم.

دقت کنید که دانه ها مقابل هم قرار گیرند

یک طرف پاپیون ما آماده شد.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله پنجم تا هشتم : تکرار چهار مرحله قبل

طرف دیگر را هم می بافیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

مرحله پایانی بافت پاپیون تزیینی : دوخت نهایی و فرم دادن
دو طرف را کنار هم قرار داده و با گره نامرئی به هم می دوزیم.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

حالا وسط پاپیون را فشار داده و لبه ها را به هم نزدیک می کنیم.

با انگشت وسط آن را گود می کنیم تا بهتر بایستد.

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

به این شکل

آموزش بافت پاپیون تزیینی قلاب بافی

قلاب را مانند تصویر وارد بافت کرده و نخ بگیرید تا چین پاپیون را ثابت کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: