توهین آرش ظلی پور به مسعود فراستی

– رفتار زشت و وقیحانه آرش ظلی پور، مجری برنامه من و شما (شبکه شما) در مقابل مسعود فراستی و قهر فراستی از برنامه زنده..

توهین آرش ظلی پور به مسعود فراستی
توهین آرش ظلی پور به مسعود فراستی - سلبریتی نیوز

رفتار زشت و وقیحانه آرش ظلی پور، مجری برنامه من و شما (شبکه شما) در مقابل مسعود فراستی و قهر فراستی از برنامه زنده

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: