کلیپ دیدنی از نحوه شکار یک پرنده توسط عنکبوت بزرگ

– همیشه دیده و شنیده بودیم که پرندگان می توانند عنکبوت ها را بخورند، اما این بار عنکبوتی را خواهید دید که پرنده می خورد. عنکبوت پرنده خوار ..

کلیپ دیدنی از نحوه شکار یک پرنده توسط عنکبوت بزرگ
کلیپ دیدنی از نحوه شکار یک پرنده توسط عنکبوت بزرگ - از همه چی

همیشه دیده و شنیده بودیم که پرندگان می توانند عنکبوت ها را بخورند، اما این بار عنکبوتی را خواهید دید که پرنده می خورد. عنکبوت پرنده خوار که با 30 سانت طول بدن، بزرگ ترین عنکبوت دنیاست، قادر به شکار موجوداتی ست که از خودش بزرگترند. در این ویدیو، وارد حریم این عنکبوت پرنده خوار شده ایم و نگاهی به نوع شکار این موجود عظیم الجثه داشته ایم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: