حیدرالعبادی :ما به عدم مبادله دلاری با ایران پایبندیم

– حیدرالعبادی: یک نکته بسیار مهم [درباره ایران]؛ من صراحتا نگفتم به تحریم ها متعهدم، آنطور که از من نقل شد من گفتم آری، متعهدیم، اما [نگفتم..

حیدرالعبادی :ما به عدم مبادله دلاری با ایران پایبندیم
حیدرالعبادی :ما به عدم مبادله دلاری با ایران پایبندیم - رنگارنگ - دانلود بهترین فیلم ها

حیدرالعبادی:

یک نکته بسیار مهم [درباره ایران]؛ من صراحتا نگفتم به تحریم ها متعهدم، آنطور که از من نقل شد
من گفتم آری، متعهدیم، اما [نگفتم] به چه!!!
ما به عدم مبادله دلاری با آن ها پایبندیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: