گل اول استقلال به ذوب آهن (دانشگر)

– ارسال کریمی از جناح چپ میانه زمین را روزبه چشمی با ضربه سر چرخشی زد که توپ به تیرک افقی دروازه ذوب آهن اصابت کرد و برخوردی با زمین داشت، ا..

گل اول استقلال به ذوب آهن (دانشگر)
گل اول استقلال به ذوب آهن (دانشگر) - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

ارسال کریمی از جناح چپ میانه زمین را روزبه چشمی با ضربه سر چرخشی زد که توپ به تیرک افقی دروازه ذوب آهن اصابت کرد و برخوردی با زمین داشت، اما در ادامه محمد دانشگر پیش تاخته با ضربه سر گل اول استقلال را به ثمر رساند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: