مسابقه برنده باش | رتبه سه کنکور تجربی، تا چند میلیون پیش میره؟ 😃

– عرفان آبادی فرد رتبه 3 کنکور تجربی سال 97 و دانشجوی رشته پزشکی، در مسابقه برنده باش شرکت کرده. چند میلیون جایزه با خودش به خونه می بره؟!..

مسابقه برنده باش | رتبه سه کنکور تجربی، تا چند میلیون پیش میره؟ 😃
مسابقه برنده باش | رتبه سه کنکور تجربی، تا چند میلیون پیش میره؟ 😃 - مسابقه برنده باش

عرفان آبادی فرد رتبه 3 کنکور تجربی سال 97 و دانشجوی رشته پزشکی، در مسابقه برنده باش شرکت کرده

چند میلیون جایزه با خودش به خونه می بره؟!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: