موزیک ویدیو جدید و تماشایی حسین حقیقی به نام ایستاده ایم تا آخرین قطره خون

– اگر صبور و شکیبا نه اینکه ساکت و سردم جهان به تجربه دیده همیشه مرد نبردم من از قبیله دریا من از عشیره طوفان آهای کشتی جنگی مرا ز نعره نترس..

موزیک ویدیو جدید و تماشایی حسین حقیقی به نام ایستاده ایم تا آخرین قطره خون
موزیک ویدیو جدید و تماشایی حسین حقیقی به نام ایستاده ایم تا آخرین قطره خون - فانی من

اگر صبور و شکیبا
نه اینکه ساکت و سردم
جهان به تجربه دیده
همیشه مرد نبردم
من از قبیله دریا
من از عشیره طوفان
آهای کشتی جنگی
مرا ز نعره نترسان

بنگر، که منم، که زره، ز تنم (همخوانی)
به رهت، فکنم ، به برت ، وطنم (همخوانی)

شبیه پرچم کاوه
به گل نشسته درفشم
منم که وارث رستم
منم که صاحب رخشم

بنهد، چو عدوی تو، کج قدمش (همخوانی)
قدمش، شکنم ، ببرم نفسش (همخوانی)

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: