آموزش پخت و تزئین شله زرد بدون آب انداختن شله زرد

– بعضی تزئینات بر روی شله زرد انجام یشود مه بعد از نیم ساعت بر روی آن آب می اندازد! اینجا اصول تزئین و مواد لازم برای تزئین را برایتان آورده..

آموزش پخت و تزئین شله زرد بدون آب انداختن شله زرد
آموزش پخت و تزئین شله زرد بدون آب انداختن شله زرد - Fatemezahra

بعضی تزئینات بر روی شله زرد انجام یشود مه بعد از نیم ساعت بر روی آن آب می اندازد!
اینجا اصول تزئین و مواد لازم برای تزئین را برایتان آورده ایم تا این اتفاق برای شله زرد های شما نیفتد و بر روی آنها آب نیفتد!!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: