ذوق زدگی عیسی آل کثیر از انرژی مثبت مردم ایران پس از برد پرسپولیس

– عیسی آل کثیر ، مهاجم پرسپولیس گفت: ما کلیپ های شادی مردم را می دیدیم که به خاطر پیروزی ما از خانه ها بیرون آمدند. تا 5 صبح خوشحال بودم اینق..

ذوق زدگی عیسی آل  کثیر از انرژی مثبت مردم ایران پس از برد پرسپولیس
ذوق زدگی عیسی آل کثیر از انرژی مثبت مردم ایران پس از برد پرسپولیس - خبرگزاری پارس فوتبال

عیسی آل کثیر ، مهاجم پرسپولیس گفت: ما کلیپ های شادی مردم را می دیدیم که به خاطر پیروزی ما از خانه ها بیرون آمدند. تا 5 صبح خوشحال بودم اینقدر انرژی گرفته بودم و ذوق زده شده بودم که مردم خوشحال شدم این یک کار کوچولو از سمت ما بود

در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: