آموزش سبزه ی گندم برای سفره هفتسین

– در این ویدئو به شما آموزش داده میشه تا چگونه سبزه گندم برای سفره هفت سین و نوروز ، سبز کنید. نکات تکمیلی برای تهیه سبزه عدس: - برای جلوگیر..

آموزش سبزه ی گندم برای سفره هفتسین
آموزش سبزه ی گندم برای سفره هفتسین - خانم هنرمند

در این ویدئو به شما آموزش داده میشه تا چگونه سبزه گندم برای سفره هفت سین و نوروز ، سبز کنید

نکات تکمیلی برای تهیه سبزه عدس:
- برای جلوگیری از خرابی و پوسیدگی عدس ها بهتر است هر روز آب آن را تعویض بکنید.

- هر نوع بذری که می خواهید با آن سبزه بکارید حتما از تازه و سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

- آبی که در درست کردن سبزه عدس استفاده می کنید بهتر است ولرم باشد.

- دقت کنید که به صورت نازک اقدام به ریختن عدسها داخل ظرف نکنید بهتر آن است که نحوه قرار گیری عدس ها داخل ظرف به صورت ضخیم و گنبدی شکل باشد تا زیبایی بیشتری داشته باشد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: