اخراج رئیس پرخاشگر بیمارستان

– اخراج رئیس پرخاشگر بیمارستان در اخبار 20:30 بیست و سی دیشب 27 آذر 1397 فحاشی پزشک به یک بیمار تالاسمی / توهین رییس یا یکی از پزشکان بیمارستان ب..

اخراج رئیس پرخاشگر بیمارستان
اخراج رئیس پرخاشگر بیمارستان - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

اخراج رئیس پرخاشگر بیمارستان در اخبار 20:30 بیست و سی دیشب 27 آذر 1397 فحاشی پزشک به یک بیمار تالاسمی / توهین رییس یا یکی از پزشکان بیمارستان به یک بیمار تالاسمی!! ادبیاتی که ازسوی وزیر بهداشت بصورت رایج نهادینه شد!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: