آهنگی زیبا از مجید علیپور به نام بی لیاقت

– من برات چی کم گذاشتم که پر از نفرت شدی... به خدا اون همه دوستی و رفاقت کم نبود..

آهنگی زیبا از مجید علیپور به نام بی لیاقت
آهنگی زیبا از مجید علیپور به نام بی لیاقت - موسیقی ناب

من برات چی کم گذاشتم که پر از نفرت شدی... به خدا اون همه دوستی و رفاقت کم نبود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: