آغاز توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری / یخچال مستر قصاب /

– بنا بر این گزارش مراجعه کنندگان برای خریداری محصولات تنظیم بازاری از این سایت ها باید ابتدا به سایت یاد شده مراجعه و ثبت نام کنند و بعد ا..

آغاز توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری / یخچال   مستر قصاب /
آغاز توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری / یخچال مستر قصاب / - اخبار روز

بنا بر این گزارش مراجعه کنندگان برای خریداری محصولات تنظیم بازاری از این سایت ها باید ابتدا به سایت یاد شده مراجعه و ثبت نام کنند و بعد از احراز هویت آن ها می توانند سبد محصولات پروتئینی شامل سه عدد مرغ و دو قطعه گوشت را دریافت کنند

وزن مجموع مرغ و گوشتی که در این بسته ها قرار دارد به ترتیب 5 و 3 کیلو گرم است که دربسته های تحت عنوان سبد خانواده جمع آوری کرده و در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده به مشتریان تحصول می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: