اندازه اتم ها چقدر است؟

– از دوران مدرسه به ما گفته اند که اتم ها ساختارهای بسیار ریز دنیا هستند. آن قدر کوچک که نمی توانیم آن ها را با میکروسکوپ های معمولی ببینیم...

از دوران مدرسه به ما گفته اند که اتم ها ساختارهای بسیار ریز دنیا هستند. آن قدر کوچک که نمی توانیم آن ها را با میکروسکوپ های معمولی ببینیم. اتم ها کل عناصر جهان را ساخته اند و همه ی بدن ما را تشکیل داده اند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: