بدترین اتفاق سال96 باخت پرسپولیس به استقلال بود!

– دوربین هرمزگان تودی به جمع مردم بندرعباس رفته و از آنها سوال کرده بهترین و بدترین اتفاقی که در سال 1396 برای شما رخ داده چه بوده است.پاسخ ه..

بدترین اتفاق سال96 باخت پرسپولیس به استقلال بود!
بدترین اتفاق سال96 باخت پرسپولیس به استقلال بود! - هرمزگان تی وی

دوربین هرمزگان تودی به جمع مردم بندرعباس رفته و از آنها سوال کرده بهترین و بدترین اتفاقی که در سال 1396 برای شما رخ داده چه بوده است.پاسخ های مردم بندرعباس را در این ویدیو خواهید دید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: