کلیپ بابا امیر علی روز پدر مبارک

– من باعث فریادتم حافظ اسم پاکنم همیشه در کنارتم مردانه در رکابتم عشق من پدر من همیشه در رویای من اخ که چقدر سخته برام بدون تو فردای من ..

کلیپ بابا امیر علی روز پدر مبارک
کلیپ بابا امیر علی روز پدر مبارک - Best Media

من باعث فریادتم

حافظ اسم پاکنم

همیشه در کنارتم

مردانه در رکابتم

عشق من پدر من

همیشه در رویای من

اخ که چقدر سخته برام

بدون تو فردای من

من باعث فریادتم

حافظ اسم پاکنم

همیشه در کنارتم

مردانه در رکابتم

عشق من پدر من

همیشه در رویای من

اخ که چقدر سخته برام

بدون تو فردای من

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: