سامانه ترجمه آنلاین فارسیز

– 🔴 هر اتفاقی که در زندگی شما میفتد، شما رو برای لحظه ای که هنوز نیامده آماده میکند 🔘 "اپرا وینفری"🆔 @farsiztranslate..

🔴 هر اتفاقی که در زندگی شما میفتد، شما رو برای لحظه ای که هنوز نیامده آماده میکند

🔘 "اپرا وینفری"🆔 @farsiztranslate

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: