کلیپ تبریک تولد به اسفند ماهیای شیک

– این هدیه آسمانی چشمانت دلبسته به شمعدانی چشمانت ای عشق تولدت مبارک، قلبم تقدیم به مهربانی چشمانت 💎💎💎💎..

کلیپ تبریک تولد به اسفند ماهیای شیک
کلیپ تبریک تولد به اسفند ماهیای شیک - کلیپ تبریک تولد

این هدیه آسمانی چشمانت

دلبسته به شمعدانی چشمانت
ای عشق تولدت مبارک، قلبم

تقدیم به مهربانی چشمانت
💎💎💎💎

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: