تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا

– در این فیلم آموزشی آنلاین سروش صفا مبحث دفاع غیر اختصاصی فصل 5 زیست شناسی یازدهم تجربی را تدریس می کند..

تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا
تدریس ایمنی _ زیست _ یازدهم تجربی _ صفا - کارتون

در این فیلم آموزشی آنلاین سروش صفا مبحث دفاع غیر اختصاصی فصل 5 زیست شناسی یازدهم تجربی را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: