تیزر مستند "کوفته پزون

– گفتگوی صریح و شفاف با دکتر احمد توکلی در خصوص حقوق های نجومی، فساد و ریشه های فساد سیستماتیک..

گفتگوی صریح و شفاف با دکتر احمد توکلی در خصوص حقوق های نجومی، فساد و ریشه های فساد سیستماتیک

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: