فیلم نجات سرنشینان وانت از سیلاب نیکشهر

– غافلگیری و گرفتار شدن خودروی وانت مزدا با دوسرنشین در سیلاب رودخانه تنگ سرحه نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان!..

فیلم نجات سرنشینان وانت از سیلاب نیکشهر
فیلم نجات سرنشینان وانت از سیلاب نیکشهر - اخبار روز

غافلگیری و گرفتار شدن خودروی وانت مزدا با دوسرنشین در سیلاب رودخانه تنگ سرحه نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: