ایده برای چیدمان سفره ی هفت سین

– سین اول؛ سنجد «سنجد» را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که هر کسی با خویشتن عهد کند، با آغاز سال جدید هر کاری را سنجیده انجام دهد؛ چ..

ایده برای چیدمان سفره ی هفت سین
ایده برای چیدمان سفره ی هفت سین - خانم هنرمند

سین اول؛ سنجد

«سنجد» را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که هر کسی با خویشتن عهد کند، با آغاز سال جدید هر کاری را سنجیده انجام دهد؛ چرا که سنجد نماد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل است.

«سنجد» نماد فرزانگی و زایش میوه ای است که وقتی بارور می شود و بویش در فضا پراکنده می شود. پرورش دهنده قوای احساسی آدمی نیز هست. به همین دلیل برخی بر این باورند که سنجدی که سر سفره هفت سین گذاشته می شود، نماد عشق انسان ها به یکدیگر نیز است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: