خیاطی - آموزش دوخت زیپ مخفی

– سیما جندقی

سیما جندقی
خیاطی - آموزش دوخت زیپ مخفی
- آموزشی
- نحوه دوخت زیپ مخفی, ذوخت زیپ مخفی, همیارمد, سپیده معدنی
- شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: