چهل سال امانت داری کردم و الان هیچی ندارم!

– گفتگو هرمزگان تی وی با مردی که 40 سال امانت داری کرد و امروز هیچی ندارد!..

چهل سال امانت داری کردم و الان هیچی ندارم!
چهل سال امانت داری کردم و الان هیچی ندارم! - هرمزگان تی وی

گفتگو هرمزگان تی وی با مردی که 40 سال امانت داری کرد و امروز هیچی ندارد!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: