هشدار دادستان کل کشور به اخلال گران گرانی بنزین

– توضیحات منتظری دادستان کل کشور در مورد اعتراضات به گرانی قیمت بنزین و سو استفاده اخلال گران از این اعتراضات..

هشدار دادستان کل کشور به اخلال گران گرانی بنزین
هشدار دادستان کل کشور به اخلال گران گرانی بنزین - اخبار روز

توضیحات منتظری دادستان کل کشور در مورد اعتراضات به گرانی قیمت بنزین و سو استفاده اخلال گران از این اعتراضات

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: