فیلم گل اول پرسپولیس به الشارجه (علیپور)

– پرسپولیس 1 - الشارجه 1 (محمد خلفان - دقیقه 25): حرکت کایو از سمت راست خط دفاعی پرسپولیس و ورود او به محوطه جریمه با پاسی از سوی او به خلفان همر..

فیلم گل اول پرسپولیس به الشارجه (علیپور)
فیلم گل اول پرسپولیس به الشارجه (علیپور) - پرسپولیس تهران

پرسپولیس 1 - الشارجه 1 (محمد خلفان - دقیقه 25): حرکت کایو از سمت راست خط دفاعی پرسپولیس و ورود او به محوطه جریمه با پاسی از سوی او به خلفان همراه شد و این مهاجم خارجی دروازه را گشود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: