کلیپ مواد مخدر که توسط سگ های مواد یاب کشف شد

– دانلود ویدیو:قاچاق مواد مخدر که در یک کامیون جای گذاری شده بود تو سط سگ ها که خیلی عالی مواد را پیدا می کنند.پیدا شد و توسط ماموران پلیس ک..

کلیپ مواد مخدر که توسط سگ های مواد یاب کشف شد
کلیپ مواد مخدر که توسط سگ های مواد یاب کشف شد - اخبارایران و جهان

دانلود ویدیو:قاچاق مواد مخدر که در یک کامیون جای گذاری شده بود تو سط سگ ها که خیلی عالی مواد را پیدا می کنند.پیدا شد و توسط ماموران پلیس کشف وارننده کامیون دستگیر شد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: