آموزش دوخت دامن کلوش زیبا با الگو

– 1. بروکات : دارای نخهای برجسته و درخشان است 2. بورکن کرپ : نوعی پارچه با سطح بافته شده مانند پوست درخت است . 3. بوکله : نوعی پارچه با گره های ن..

آموزش دوخت دامن کلوش زیبا با الگو
آموزش دوخت دامن کلوش زیبا با الگو - خیاطخونه

1. بروکات : دارای نخهای برجسته و درخشان است

2. بورکن کرپ: نوعی پارچه با سطح بافته شده مانند پوست درخت است .

3. بوکله: نوعی پارچه با گره های نامنظم و سطحی گره دار است .

4. چینل: نوعی پارچه شبیه مخمل و ضخیم که دارای کرکهایی در هر دو رو است .

5. کلوله: نوعی پارچه نوعی کرپ که از دو بافت در کنار هم شکل گرفته که دارای نقوش برجسته نامنظم است .

6. مخمل کبریتی: نوعی پارچه که با نخ های نازک بسیار نرم با نخ های ضخیم بافته شده است .

7. دنیم: پارچه های جینی که فقط نخ های تار آن رنگ شده و نخهای پود آن سفید است .

8. فاکون: پارچه ای بدون طرح است که طی روند ناهمگون و متفاوت بافته شده و اغلب تلفیقی از مات و براق است .

9. دوشس: پارچه ساتن براق و محکم که از ابریشم و الیاف مصنوعی بافته شده است .

10. کرنیکل ، کرش : نوعی پارچه دارای بافتی برجسته و چین دار به شکل پفکی است .

11. تیغ ماهی یا فیش گرات : با نخ های مختلف در تار و پود پارچه ، پارچه ای طرح دار با بافت جناقی شکل است .

12. گاباردین: نوعی پارچه با بافت ریز از پنبه ، پشم یا الیاف مصنوعی با نقوش برجسته تیغ ماهی ، جناقی یا مخلوط راه راه اریب است که همواره از سمت راست به چپ یا پایین به بالا بافته می شود .

13. گلن چک: نوعی پارچه چهارخانه ، برجسته یا سایه روشن .

14. ژاکارد: همه پارچه هایی که طرح آنها از روند بافت پارچه شکل گرفته است .

15. هانن تریت: پارچه ای با چهارخانه های کوچک که در گوشه هر چهارخانه نیز زائده ای اریب مانند وجود دارد .

16. جین: پارچه ای پنبه ای که اغلب سنگ شور شده است .

17. لمه: پارچه ای رنگارنگ و براق که از الیاف رنگی یا نخ های براق بافته شده است .

18. ماهوت: پارچه ای پشمی یا غیر ضخیم که از طریق روشی مشایه نمدمالی تهیه میشود .

19. مواره: پارچه ای با راه راه اریب و طرحی موج دار است که از طریق پس کردن پارچه شکل گرفته است .

20. موسیلن: پارچه ای لطیف و نرم ، شبیه کتان که از پنبه یا پشم تهیه شده است .

21. پانه زامت: مخمل ضخیم و براق با کرک های فشرده

22. پپیتا: نوعی پارچه با چهارخانه های کوچک تیره و روشن که بر خلاف طرح جناغی کنگره دار نیست .

23. پارچه پرزدار یا پوست مصنوعی : پارچه هایی که پوشش مویی ضخیمی دارند و رنگ و اندازه آن شبیه خز واقعی است که به پولیش معروف است و نخ آن مصنوعی است .

24. پیکی: پارچه دوبافت با طرح های برجسته که به نظر لایی می آیند .

25. کشباف یا استرج : نوعی پارچه با بافتهای از راست به چپ که خاصیت ارتجاعی دارد .

26. ریپس: نوعی پارچه با نخهای برجسته که به صورت اریب است .

27. ژرسه رومانیت: نوعی پارچه محکم با کمی خاصیت ارتجاعی که اغلب از پشم گوسفند است .

28. راه راه: نوعی پارچه راه راه که شبیه پوست درخت راه راه است .

29. پلووری یا سویت شرت اشتوف : اغلب از نوع تریکوی ضخیم یا ژرسه است که از پنبه بافته می شود .

30. ترموفلورز یا فلیسه : هر دو روی پارچه کاملا ضخیم ، زبر و پشمی مانند از الیاف مصنوعی است .

31. توخ: پارچه های شطرنجی با طرح های مختلف .

32. چیت ویچی: نوعی پارچه چهارخانه ، دو رنگ که از پنبه بافته شده است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: