توضیح پلیس در مورد کتک خوردن حامد زمانی

– فیلم توضیح نیروی انتظامی در مورد برخورد و درگیری با حامد زمانی در فرودگاه مهراباد..

توضیح پلیس در مورد کتک خوردن حامد زمانی
توضیح پلیس در مورد کتک خوردن حامد زمانی - هاچ نیوز

فیلم توضیح نیروی انتظامی در مورد برخورد و درگیری با حامد زمانی در فرودگاه مهراباد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: