آخرین اجرای مهرداد میناوند در شبکه پرسپولیس با حضور علی انصاریان

– مهرداد میناوند در یکی از آخرین اجرا های خود برای شبکه پرسپولیس میزبان علی انصاریان بود و صحبت های جذابی را با او انجام داد..

آخرین اجرای مهرداد میناوند در شبکه پرسپولیس با حضور علی انصاریان
آخرین اجرای مهرداد میناوند در شبکه پرسپولیس با حضور علی انصاریان - خبرگزاری پارس فوتبال

مهرداد میناوند در یکی از آخرین اجرا های خود برای شبکه پرسپولیس میزبان علی انصاریان بود و صحبت های جذابی را با او انجام داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: