کلیپ دیدنی از نحوه مراحل "ساخت کلبه گلی" توسط پسرک جنگلی

– دانلود ویدیو:تا به حال ویدیو های مختلفی از ساخت انواع کلبه ها و سر پناه ها به وسیله پسر جنگلی به شما نشان داده شده است. در این ویدیو، او کل..

کلیپ دیدنی از نحوه مراحل "ساخت کلبه گلی" توسط پسرک جنگلی
کلیپ دیدنی از نحوه مراحل "ساخت کلبه گلی" توسط پسرک جنگلی - از همه چی

دانلود ویدیو:تا به حال ویدیو های مختلفی از ساخت انواع کلبه ها و سر پناه ها به وسیله پسر جنگلی به شما نشان داده شده است. در این ویدیو، او کلبه ای گلی می سازد که سقف آن از برگ درخت نخل است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: