آموزش ساخت بازی رایانه ای

– آموزش بازی سازی در با موتور بازی سازی UDK ، تصمیم گرفتیم به صورت تخصصی شما را با مفاهیم Lighting و پارتیکل سیستم آشنا کنیم. علاوه بر این یک MAP ک..

آموزش بازی سازی در با موتور بازی سازی UDK ، تصمیم گرفتیم به صورت تخصصی شما را با مفاهیم Lighting و پارتیکل سیستم آشنا کنیم. علاوه بر این یک MAP کامل از بازی را طراحی و پیاده سازی خواهیم کرد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: